feb
26
2014

Otkrivamo: Rešite se dijabetesa! (3. deo)

ntermedia_134_03

Poslednji deo ovoga mini serijala (1. deo; 2 deo) o dijabetesu, smo posvetili Dijabetesu tipa I, koji obuhvata svega 5% ukupne populacije obolelih od dijabetesa.

U slučaju dijabetesa tipa I, imuni sistem napada ćelije pankreasa koje su odgovorne za proizvodnju insulina. Ova razorna, „neizlečiva“ bolest pogađa decu, stvarajući bolno i teško iskustvo mladim porodicama. Međutim, ono što većina ljudi ne zna je da postoje snažni dokazi da je ovo oboljenje povezano sa ishranom i, određenije, sa mlečnim proizvodima. Sposobnost proteina kravljeg mleka da izazove dijabetes tipa I je dobro dokumentovana. Moguće izazivanje bolesti se odigrava na sledeći način:

– Beba se ne doji dovoljno dugo i hrani se proteinima kravljeg mleka, možda mlekom u prahu.
– Mleko stiže do tankog creva, gde se razlaže na aminokiseline.
– Kod neke odojčadi, kravlje mleko se ne svari u potpunosti, i mali aminokiselinski lanci ili fragmenti originalnog proteina ostaju u crevu.
– Ovi nepotpuno svareni fragmenti se mogu apsorbovati u krv.
– Imuni sistem prepoznaje ove fragmente kao strane napadače i počinje da ih uništava.
– Na žalost, neki od ovih fragmenata izgledaju kao ćelije pankreasa koje su odgovorne za proizvodnju insulina.
– Imuni sistem gubi sposobnost da razlikuje fragmente proteina kravljeg mleka i ćelija pankreasa, i uništava i jedne i druge, čime dete gubi sposobnost da proizvodi insulin.
– Odojče postaje dijabetičar tipa I, i ostaje takvo do kraja svog života jer obolelima i njihovim porodicama nisu dostupna znanja iz oblasti prirodne medicine.

Ovaj proces se svodi na značajnu izjavu: kravlje mleko može da izazove jedno od najrazornijih oboljenja koje može da zadesi dete. Iz očiglednih razloga, ovo je danas jedno od najspornijih pitanja vezanih za ishranu.

Istraživanja o uzročno-posledičnoj vezi potrošnje kravljeg mleka i Dijabetesa tipa I

thumb_332__auto_4b51c2786c1b07c613c2450010f69c2a

Jedan od upečatljivijih izveštaja o efektu kravljeg mleka je bio objavljen pre više od dve decenije, 1992. godine, u časopisu New England Journal of Medicine. Istraživači iz Finske su uzeli uzorke krvi dece sa dijabetesom tipa I, stare od četiri do dvanaest godina. Zatim su merili nivo antitela koja su se formirala u krvi protiv nepotpuno svarenog proteina kravljeg mleka zvanog goveđi serum albumin (BSA).
Isti proces su izvršili sa decom koja nisu dijabetičari i uporedili su dve grupe (imajte na umu, antitelo je lik u ogledalu, ili “kalup” stranog antigena). Deca koja su imala antitela na protein kravljeg mleka su očigledno ranije koristila kravlje mleko. To takođe znači da su nesvareni fragmenti proteina kravljeg mleka morali da uđu u krvotok odojčeta kako bi uopšte prouzrokovali formiranje antitela.

Istraživači su otkrili nešto zaista upečatljivo. Od ispitana 142 deteta sa dijabetesom, sva su imala nivo antitela viši od 3,55. Od ispitanih 79 normalne dece, svako je imalo nivo antitela manji od 3,55. Ne postoji apsolutno nikakvo preklapanje između antitela dece koja su zdrava i one sa dijabetesom. Sva deca sa dijabetesom su imala nivo antitela na kravlje mleko koji je viši od nivoa zdrave dece. Ovo ukazuje na dve stvari: deca sa većom količinom antitela su unosila više kravljeg mleka, i drugo, povećana količina antitela može da izazove dijabetes tipa I. Ovi rezultati su poslali talase šoka širom istraživačke zajednice. Potpuna odvojenost odgovora antitela je učinila ovo istraživanje tako upečatljivim. Ovo istraživanje, i druga još ranija, su tokom narednih nekoliko godina pokrenula lavinu dodatnih istraživanja koja se nastavljaju i danas.
Nekoliko istraživanja je od tada istraživalo efekat kravljeg mleka na nivo BSA antitela. Sva sem jednog su pokazala da kravlje mleko povećava nivo BSA antitela kod dece sa dijabetesom tipa I, iako su reakcije bile prilično promenljive po svojoj veličini.

Tokom prošle decenije, naučnici su istraživali daleko više pitanja pored BSA antitela, i potpunija slika se postepeno uobličava. Ukratko, to je nešto nalik sledećem: veoma je verovatno da će odojčad ili veoma mlada deca određene genetske osnove, koja prerano prestanu da se doje majčinim mlekom i pređu na kravlje mleko i koja se, možda, zaraze virusom koji može da poremeti imuni sistem creva, biti izložena povećanom riziku od dijabetesa tipa I.

Da li možemo uzrok da pripišemo genetičkoj sklonosti?

3f21865d24b9938168f912f9151243a8Istraživanje u Čileu je razmatralo prva dva faktora, kravlje mleko i gene. Genetički podložna deca koja su prerano prešla na kravlje mleko bila su izložena riziku od dijabetesa tipa I koji je bio 13,1 puta veći od dece koja nisu imala ove gene i koja su bila dojena majčinim mlekom najmanje tri meseca (svodeći time izlaganje kravljem mleku na najmanju moguću meru). Drugo istraživanje iz SAD je pokazalo da su genetički podložna deca hranjena kravljim mlekom kao odojčad bila izložena riziku od bolesti koji je bio 11,3 puta veći u odnosu na decu koja nisu imala ove gene i koja su bila dojena majčinim mlekom najmanje tri meseca. Ovaj jedanaest do trinaest puta veći rizik je neverovatno velik (1.000 – 1.200%!); bilo šta što je za tri do četiri puta veće smatra se veoma značajnim. Da bi ovo bilo jasnije, pušači su izloženi približno deset puta većem riziku od raka pluća (što je još uvek manje od 11 do 13 puta većeg rizika), a ljudi sa povišenim krvnim pritiskom i holesterolom su izloženi 2,5 – 3 puta većem riziku od srčanih oboljenja (grafikon ispod)

Koliki deo od 11 do 13 puta povećanog rizika od dijabetesa tipa I se javlja usled ranog izlaganja kravljem mleku, a koliki zbog gena?

Untitled

U današnje vreme postoji popularno mišljenje da se dijabetes tipa I javlja usled genetike, mišljenje koje često zastupaju i doktori. Međutim, genetika ne može sama da bude odgovorna za više od veoma malog dela od ukupnog broja slučajeva ove bolesti. Geni ne deluju izolovano; potreban im je okidač da bi se proizveo njihov efekat.
Takođe je uočeno da nakon što jedan član od para identičnih blizanaca dobije dijabetes tipa I, postoji samo 13-33% šanse da i drugi blizanac dobije ovu bolest, iako oba blizanca imaju iste gene. Da u potpunosti zavisi od gena, blizu 100% identičnih blizanaca bi obolelo. Pored toga, moguće je da se rizik od 13-33% za drugog blizanca javlja zbog zajedničke sredine i ishrane, faktora koji utiču na oba blizanca.
Razmotrite, na primer, opažanje prikazano na grafikonu ispod, koji ističe vezu između jednog aspekta sredine, unosa kravljeg mleka, i ove bolesti. Unos kravljeg mleka kod dece od 0 do 14 godina starosti u dvanaest zemalja pokazuje skoro savršenu korelaciju sa dijabetesom tipa I. Što je veći unos kravljeg mleka, to je veća zastupljenost dijabetesa tipa I. U Finskoj je dijabetes tipa I trideset i šest puta veći nego u Japanu. Velike količine proizvoda od kravljeg mleka se koriste u Finskoj, ali veoma male u Japanu.

Untitledgnf
Kao što smo videli u slučaju drugih bolesti izobilja, kada se ljudi presele iz oblasti sveta u kojima je pojava bolesti retka u oblasti sveta u kojima je zastupljenost bolesti visoka, oni brzo usvajaju visoke stope učestalosti bolesti menjajući svoju ishranu i način života. Ovo pokazuje da će se, iako ove osobe možda imaju potrebne gene, bolest javiti samo kao odgovor na određene okolnosti ishrane i/ili sredine.

Smart-Balance-Kids-Milk-Transitions-milk-research (1)Promena učestalosti bolesti vremenom pokazuje to isto. Zastupljenost dijabetesa tipa I u svetu se povećava alarmantnom stopom od 3% godišnje. Ovaj porast se javlja u različitim populacijama iako mogu da postoje značajne razlike u stopama bolesti. Relativno brz porast ne može da se javi zbog genetičke podložnosti. Učestalost bilo kog gena je u velikim populacijama relativno stabilna, osim ako ne postoje promenljivi sredinski pritisci koji omogućavaju jednoj grupi da se razmnožava uspešnije od druge grupe. Na primer, kada bi sve porodice sa dijabetičarima tipa I imale po deset beba, a sve porodice bez dijabetičara tipa jedan izumirale, onda bi gen ili geni koji bi mogli da budu odgovorni za dijabetes tipa I postali daleko češći u populaciji. Ovo, naravno, nije ono što se dešava, i činjenica da se broj slučajeva dijabetesa tipa I povećava za 3% svake godine predstavlja veoma snažan dokaz da geni nisu jedini odgovorni za ovu bolest.

no-milk

Američka akademija pedijatara je 1994. godine dala snažan podstrek da se odojčad u porodicama u kojima je dijabetes češći ne hrane kravljim mlekom u toku prve dve godine života.

Imamo impresivne dokaze da je kravlje mleko značajan uzrok dijabetesa tipa I. Kada se rezultati svih ovih istraživanja spoje (i genetički podložni i nepodložni), dobijamo da su deca koja prerano prestanu da se doje majčinim mlekom i hrane kravljim mlekom, u proseku, izložena 50-60% većem riziku od dijabetesa tipa I (1,5 – 1,6 puta povećan rizik). Informacije o ishrani i dijabetesu tipa I do kojih se ranije došlo bile su dovoljno impresivne da dovedu do dva značajna pomaka. Američka akademija pedijatara je 1994. godine dala snažan podstrek da se odojčad u porodicama u kojima je dijabetes češći ne hrane kravljim mlekom u toku prve dve godine života. Drugo, mnogi istraživači su razvili istraživanja koja prate osobe tokom vremena – kako bi utvrdili da li pažljivo nadgledanje ishrane i načina života može da objasni pojavu dijabetesa tipa I.
Dva bolje poznata istraživanja su vršena u Finskoj, jedno je otpočelo 1980-ih,15 a drugo sredinom 1990-ih.35 Jedno je pokazalo da korišćenje kravljeg mleka povećava rizik od dijabetesa tipa 1 pet do šest puta, dok nam drugo govori da kravlje mleko povećava količinu najmanje još tri do četiri antitela pored onih koja su ranije navedena. U zasebnom istraživanju, nivo antitela na beta kazein, još jedan protein kravljeg mleka, je bio značajno povišen kod odojčadi hranjenih bočicom kravljeg mleka u poređenju sa dojenom decom; deca sa dijabetesom tipa I su takođe imala viši nivo ovih antitela. Ukratko, od istraživanja koja su objavila rezultate, nalazi snažno potvrđuju opasnost od kravljeg mleka, naročito za genetički podložnu decu.

Kako izlečiti dijabetes tipa I

Kao i sve autoimune bolesti  (a generalno i ostale „neizlečive“ bolesti), tako i Dijabetes tipa I se uspešno leči upornom i disciplinovanom primenom celokupnog programa izlečenja koji obuhvata sledeće metode: post na prirrodnim ceđenim sokovima, izbacivanje iz upotrebe svih vidova otrova (kafa, cigarete, alkohol ukoliko se radi o odraslim osobama…), hidroterapija, fizička aktivnost i uzimanje biljnih tinktura. Praktično da nema razlike u primeni prirodnih metoda lečenja kod dijabetesa tipa I i kod Dijabetesa tipa 2. Razlog tome jeste upravo delovanje celokupnog programa izlečenja u oba pravca: Kod tipa I dolazi do reparacije oštećenog pankreasa i pojačanog lučenja insulina, dok kod Dijabetesa tipa II dolazi do uspostavljanja normalne metabolizacije glukoze zahvaljujući ponovnom uspostavljanju osetljivosti ćelija na insulin. Najveći deo pacijenata koje susrećemo su deca tako da ćemo ovde istaći pojedine delove programa koje je neophodno prilagoditi dečijem uzrastu. (Kod odraslih osoba nema potrebe koristiti ove modifikacije programa, da bi pre došlo do izlečenja)

Post na prirodnim ceđenim sokovima, predstavlja deo programa koji je neizostavan. Pripremanje sokova najmlađima često predstavlja problem tako da se u njihovom slučaju preporučuje razređivanje sokova sa vodom u razmeri 50:50. Posle posta na sokovima neophodno je hraniti decu sirovom biljnom hranom.

imuno-za-decu (1)

Biljne tinkture. Od tinktura posebno treba uzeti u obzir tinkture Antibiotik, koja u sebi sadrži 50% soka od belog luka (naučno dokazano snižava nivo šećera u krvi), kao i tinkturu Imuno za decu – koja je prilagodjena dečijim potrebama – da bi deca mogla lakse da je popiju i konzumiraju ova formula u sebi  sadrži samo ehinaceu – biljku koja predstavlja najjači stimulant imunog sistema čoveka među prirodnim preparatima (sintetičke nema potrebe ni porediti, jer su daleko slabije delotvorni). Svaka od preporučenih formula treba da se uzima u manjim dozama, koje su prilagođene (umanjene) dečijem uzrastu.

Fizička aktivnost. Ovaj deo programa je definitivno lakše raditi sa decom, jer predstavljaju bića koja su vrlo aktivna – imaju optimalnu fizičku aktivnost. U ovom delu programa ono što bi trebalo naglasiti jeste da bi najveći deo fizičkih aktivnosti deteta trebalo da se odvija u prirodnom ambijentu.

images (2)

Stres i negativne misli. U poslednje vreme, univerzitetske studije, kao i praktična istraživanja lekara prirodne medicine iz Srbije i regiona su pokazala da je kod dece koja idu u vrtić, stres nešto uobičajeno. Stoga, ukoliko želite da vaše dete izlečite od ovoga tipa dijabetesa, neophodno je da sa svojim detetom provodite što više vremena u prirodnom okruženju i da ga sklonite iz obdaništa vrtića, zabavišta kao i iz škola na određeni vremenski period.

Za razliku od ostalih oboljenja Dijabetes tipa I nije uzrokovan delovanjem obolelog pojedinca, nego lošim životnim navikama roditelja koji verujući da deci čine dobro, stvaraju ogromnu štetu istima. Dakle, kao i u svim ostalim životnim sferama, tako i u ovoj zdravstvenoj, znanje je najvredniji kapital. Ukoliko imate znanje o tome ko ste, odakle dolazite i gde idete – imaćete sve što vam je potrebno u životu: fizičko i duhovno zdravlje, kao i društvo, brigu i ljubav dobrih i kvalitetnih ljudi.

Ukoliko želite da se više informišete o načinu lečenja Dijabetesa tipa I i tipa II možete da posetite drugi deo ovog mini serijala, a ukoliko želite više da se edukujete o prirodi i istoriji ove bolesti, kao i o interesima multinacionalnih kompanija koji proizilaze iz širenja dezinformacija vezanih za način ishrane i lečenje ove bolesti, pročitajte prvi deo serijala „Otkrivamo: Rešite se dijabetesa!

Literatura:

Lečenje Neizlečivih Bolesti, Dr Ričard Šulc

Moć Ishrane (Kineska Studija), Dr Kolin Kembel

Ostavi komentar

12 Komentara

 1. Dobar dan, otkriven mi je dijabetes tipa II molimVas za pomoć, brine me što sa velikim unosom hrane sam počela da gubim veliku količinu kilaže, konzumiram ulje crnog kima 2 puta dnevno međutim gubitkom kilaže jako sam odjednom mršava nemam snage baš ni da se pokrenem. Da li bih smela da se uključim u vaš program. Uveli su me u insulin dva puta dnevno, pila sam čaj od pasuljice i šećer je išao od 1,7 do 2,4. Tada sam rešila da ne dajem sebi insulin jer mi je od njega bilo samo gore, osip, mučnina itd. Juče sam probala biti na postu od sokova i čajeva i bilo mi je loše.

  • Verovatno ste krenuli sa sokovima od voća, a to je greška. U početku se uzimaju samo sokovi od povrća, pa razblaženi sokovi od voća i tek posle nekoliko dana možete početi da pijete sokove od voća i od povrća. Javite nam se na mail (tinkture@yahoo.com) kako bismo vam poslali adekvatan program u Word dokumentu.

 2. Molim vas da mi šaljete novosti

 3. Mislim da je onaj ko je ovo napisao najpametniji i najposteniji covek na svetu!!!!!!!
  Imao bi pitanja za Vas,jer mom sinu od 8 godina je registrovan TIP 1,pre par dana i trenutno ga doktori u Tirsovoj uvode u insulinsku terapiju!!!!!!!
  Stvarno mi treba munjevita reakcija.
  U napred zahvalan na odgovoru

 4. kako da stupim u kontak sa vama moj sin (marko 12god)ima dijabetis

 5. zdravo
  procitala sam sva 3 dijela, i volila bi da probam ovo. Ja sam dijabeticar od svoje 12-te godine (imam dijabetes tip1 vec 13 godina). Mozete li mi dati neki mail da stupim sa vama u kontakt?
  Hvala unaprijed

 6. strašno je koliko su ljudi lenji… lakše im je da piju lekove..nego da se pobrinu za svoje zdravlje iz korena!

 7. Nista od predhodnih tekstova (prvi deo serijala o dijabetesu,kao i drigi deo,resite se dijabetesa) ne moze da se otvori ,zasto ?

  • Opasnice imali smo određene tehničke probleme koje smo rešili, možete da se vratite čitanju naših članaka. Drago nam je da nas pratite, prijatan dan… 🙂

Ostavi komentar