apr
15
2016

Saveti o načinu sakupljanja lekovitih biljaka

sakupljanje

Sakupljanje podrazumeva dobro poznavanje lekovitog bilja, kako bi se izbegle zabune oko indikacija različitih biljaka koje,iako veoma slične, mogu imati različite i neželjene efekte. Sakupljanje treba vršiti u nezagađenim sredinama, u najpogodnijem periodu razvoja biljke, kada je stepen koncentracije aktivnih supstanci najviši. Iskustvo je pokazalo da se najbolji rezultati postižu korišćenjem sveže ubranih biljaka.

Najpogodnije vreme za sakupljanje lekovitih biljaka zavisi od dela biljke koji koristimo:
– Cvetovi – u vreme cvetanja;
– Lišće – pre i za vreme cvetanja;
– Korenje – rano proleće ili kasna jesen;
– Kora – samo u proleće kada počinje cirkulacija biljnih sokova;
– Plodovi – kada su dovoljno zreli;
– Semenje – posle sazrevanja ploda;
– Pupoljci – u proleće, pre njihovog otvaranja.

Napomene:
– Beru se samo zdrave biljke, čiste i nenapadnute štetočinama;
– Sušenje se vrši po sunčanom vremenu, pošto rosa ili kišnica ispari;
– Zone gde se koristi veštačko đubrivo, sredina u čijoj blizini se nalaze nečiste i zagađene vode, nasipi železničkih pruga, fabrike ili putevi sa gustim saobraćajem, predstavljaju nepodesna, nezdrava, čak i opasna mesta za sakupljanje biljaka.
Biljne vrste koje su kao raritet zaštićene od strane države ne treba ugrožavati, budući da postoje nebrojene srodne vrste koje
pripadaju istoj ili drugoj porodici sa podjednakim intenzitetom delovanja.
Sakupljanje biljaka ne treba da se pretvori u njihovo uništavanje.
Više puta, prekomerno sakupljanje jedne biljke – npr. Gentiana lutea (lincura) – sa sobom povlači pretnju za nestanak
iste. Potrebno je dakle sačuvati primerke pomenute biljke, kako bi se obezbedilo produženje te vrste.
– Ne treba gnječiti cvetove i listove dok ih sakupljamo, niti koristiti plastičnu ambalažu za njihovo odlaganje, jer se na taj
način menjaju aktivne supstance u biljkama.

Ostavi komentar